پرونده فساد اقتصادی دو مدیر بخش خصوصی در هلدینگ پتروشیمی باختر و قطعه‌سازی کروز

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳