وضعیت سلامتی و سنی جو بایدن می‌تواند چه تاثیری بر رای مردم آمریکا در انتخابات بگذارد؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲