سفر تاریخی وزیر اسرائیلی به عربستان سعودی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴