بررسی نتایج احتمالی نشست شورای امنیت برای پایان جنگ در نوار غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷