سوئد: حکومت ایران نقشه‌هایی برای آسیب رساندن به افراد در این کشور طراحی کرده است

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹