انتخاب الهام علی‌اف برای پنجمین‌بار به عنوان رئیس جمهور آذربایجان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹