۵۱ گروگان اسرائیلی و ۱۸ گروگان غیراسرائیلی در مقابل ۱۱۷ زندانی فلسطینی آزاد شدند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷