آمریکا، بریتانیا و روسیه به قطعنامه شورای امنیت رای ممتنع دادند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵