فراخوان‌های گسترده برای اعتراض و اعتصاب در روز شنبه همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴