ابراهیم رئیسی پس از افشای فساد فولاد مبارکه: جمهوری اسلامی پاک است