هدف خامنه‌ای از افشای افزایش تولید موشک‌ و نامه پزشکیان به نصرالله؛ حمایت از جنگ در منطقه

سه مقام رسمی ایران تایید کردند نظام برنامه افزایش تولید موشک را، که با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش شد، دنبال می‌کند. پزشکیان هم در نامه به نصرالله بر حمایت از جبهه موسوم به مقاومت تاکید کرد. به نظر می‌رسد خامنه‌ای به دنبال فرستادن پیامی به جامعه جهانی است گزارشی از مجتبا پورمحسن

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹