مواضع وزرای خارجه گروه هفت درقبال جمهوری اسلامی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹