تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم نیویورک در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی در این شهر

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶