افزایش نرخ تورم در ایران

برطبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه امسال برای دومین ماه پیاپی افزایش یافت و تورم ماهانه گروه میوه و خشکبار به بیشترین میزان در ۴ سال اخیر رسید. بررسی بیشتر در گفت‌وگو با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴