فرونشست زمین در ۳۰۰ متری بنای تخت جمشید

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲