ابراز نگرانی خامنه‌ای از ریزش حامیان حکومت و اهمیت جهت‌دهی «خواص» به جامعه

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶