خروج تعداد زیادی از فلسطینیان از شمال غزه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷