بازداشت دوتن در اسراییل، به اتهام قاچاق سلاح از اردن

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵