خبرگزاری تنسیم واکنش محدود ایران به قطعنامه شورای حکام را تکذیب کرد

خبرگزاری تنسیم واکنش محدود ایران به قطعنامه شورای حکام را تکذیب کرد. گفت‌وگو با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴