وضعیت پناهجویان اسراییلی درپی جنگ اسراییل و حماس

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰