استفاده از بمب‌های کوچک برای هدف گرفتن رهبران حماس

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴