کامبیز غفوری: اگر یک خودانتقادی کنیم، مخالفان جمهوری‌اسلامی درخارج از ایران،قوی عمل نکردند

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶