حملات هوایی اسرائیل در سوریه؛ یکی از این حملات بر خلاف همیشه در روز روشن انجام شده است

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۳