اطلاعات تازه از تحقیقات درباره رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

سمافور: مالی، اسناد محرمانه را با افرادی در خارج از دولت آمریکا به اشتراک گذاشته است

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹