جمهوری اسلامی همچنان به اجرای قسامه ادامه می‌دهد

جمهوری اسلامی همچنان به اجرای قسامه ادامه می‌دهد. در قسامه ۵۰ تن از بستگان مقتول به گناهکار بودن متهم شهادت می‌دهند و سوگند می‌خورند. گفت‌‌وگو با محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶