نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از وضعیت انسانی در نوار غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹