احتمال انتصاب شمخانی به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای

احتمال انتصاب شمخانی به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای پیشتر علی باقری کنی، معاون سیاسی امیرعبداللهیان، مسئول مذاکرات احیای برجام بود بررسی بیشتر در گفت‌وگو با شهیر شهیدثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶