مهران سماک، جوان ۲۷ ساله، در تیراندازی ماموران به تجمع‌های شادی مردم در انزلی کشته شد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹