آمریکا و بریتانیا برای سومین روز متوالی مواضع حوثی‌ها را در صنعا و صعده بمباران کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶