وزیر گردشگری اسرائیل در نخستین سفر رسمی یک وزیر اسرائیلی وارد ریاض شد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵