ماده ۱۸: جمهوری اسلامی باید مراکز و ساختمان‌های مصادره شده را به مسیحیان باز‌گرداند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۱