حمله هوایی منتسب به اسرائیل به دمشق

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲