شیرین عبادی: ایرانیان خارج از کشور باید سخنگوی مردم داخل ایران باشند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶