دلار وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شد؛ بیتکوین به سقف ۷۵ روزه رسید