وزیر خارجه ایسلند: گزارش‌های بسیاری از اعمال خشونت‌ علیه معترضان دریافت کردیم