فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد خواستار توقف اخراج پناه‌جویان ایرانی است.

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰