تلاش جمهوری اسلامی برای بی اهمیت جلوه دادن درگیری نظامی با طالبان: گفت‌وگو با عزیز بارز