آلخو ویدال کوادراس، رییس سابق حزب خلق در مادرید هدف سوقصد قرار گرفت

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹