ورود تانک‌های اسراییلی به بیمارستان شفا

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴