جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طریق گروه‌های داوطلب اوکراینی در لس‌آنجلس