توافق احتمالی پنج روزه بین اسرائیل، حماس و آمریکا

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸