ناانتخابات نظام ۱۴۰۳؛نامناظره چهارم

ناانتخابات نظام ۱۴۰۳؛نامناظره چهارم بحث درباره ناانتخابات ۱۴۰۳، پروپاگاندای عظیم دولتی و نامناظره‌هایی که نه تنها مناظره نیست، بلکه به مغازله شش نامزد حکومتی درباره «رهبر» نظام تبدیل شده است!

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴