کاهش تولید نفت عربستان سعودی و روسیه؛ قیمت نفت افزایش یافت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵