رایزنی عربستان سعودی با آمریکا برای جلب موافقت اسرائیل درباره طرح دو کشوری

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴