ارزیابی دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل از روابط ایران و روسیه