مواضع حسن نصرالله، در اولین سخنرانی پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲