جزئیات تیراندازی در ایالت تگزاس و کشته شدن ۱۹ دانش‌آموز، یک معلم و دو بزرگسال