ضربه‌ای دیگر به جو بایدن؛ این‌بار از سوی عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا