گزینه احتمالی خامنه‌ای برای ریاست‌جمهوری کیست؛ سعید جلیلی یا پرویز فتاح؟

یک هفته پس از مرگ رئیسی در سانحه بالگرد، فصل دوم پروژه انتخاب نظام کلید خورده تا در غیاب احتمالی مردم، هواداران خامنه‌ای یک رقابت درون‌گروهی برگزار کنند. در شرایطی که به نظر می‌رسد با ریاست قالیباف بر مجلس، ریاست‌جمهوری با نظر خامنه‌ای به جبهه پایداری برسدگزارشی از مجتبا پورمحسن

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸