مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس پوتین در مسکو تحت تدابیر شدید امنیتی

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱